Pszczoły miodne rasy Kraińskiej

Apis mellifera carnica

Pszczoły miodne razy Kraińskiej (według nomenklatury biologicznej, opracowanej przez Augusta Pollmanna (1879), w języku łacińskim brzmi: Apis mellifera carnica). Jest to naturalnie występujący podgatunek zachodnioeuropejskiej pszczoły miodnej.

Inne, potoczne nazwy tego podgatunku, używane przez pszczelarzy to: Krainka, Karnika, Carnica.

Naturalnym siedliskiem pszczół tej rasy jest Słowenia, południowa Austria, część Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Węgier, Rumunii i Bułgarii. Innymi słowami obszar ten określić można jako była Jugosławia oraz południowe i wschodnie stoki austriackich Alp.